BidTest - BankID OpenID Connect Testapp

Ikke autentisert! Klikk på Sign in.

ui_locales

benyttes til å velge språk i BankID-dialogene. Foreløpig er det bare tre valg: 'nb', 'en' og tomt (oppsett fra nettleser).

login_hint

benyttes til å forhåndsutfylle hvilken BankID som skal benyttes og mulig mobilnummer/fødselsdato eller fødselsnummer som skal benyttes i autentiseringen.
Dersom login_hint er blank (tom tekst) vil du få valg av BankID før autentisering starter.
BID - står for Banklagret BankID
BIM - står for BankID på mobil.